Các giải pháp dành cho doanh nghiệp vừa tới lớn

Các công ty quy mô trung bình

Mastercard® cung cấp một danh mục toàn diện các giải pháp được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của tổ chức có doanh thu hoặc ngân sách hoạt động hàng năm từ 10 triệu Đô-la tới 1 tỉ Đô-la. Chúng tôi có kinh nghiệm phục vụ nhu cầu của các tổ chức trong tất cả các ngành lớn. Và, dù không có hai tổ chức nào giống nhau, hầu như tất cả đều có chung hai mục tiêu là vừa cắt giảm chi phí, vừa tăng tính minh bạch. Các chương trình của chúng tôi giúp bạn đạt được các mục tiêu này bằng cách cung cấp cho bạn một bộ công cụ kiểm soát và báo cáo vô cùng hiệu quả. 

Các tập đoàn lớn

Hiệu quả và kiểm soát luôn song hành cùng với các giải pháp dành cho doanh nghiệp của Mastercard. Từ các giải pháp thanh toán tới quản lý dữ liệu toàn cầu, Mastercard mang lại các giải pháp thương mại tiên tiến cho các tập đoàn và nhân viên của họ. Với Mastercard, bạn có thể ủy quyền mua cho các nhân viên, đồng thời vẫn đảm bảo kiểm soát. Cho dù bạn cần điều gì - quản lý chi phí và công tác, giải pháp mua sắm, chương trình dành cho đội xe, trả trước, hay các chương trình chăm sóc sức khỏe - chúng tôi luôn có thể đáp ứng nhu cầu của bạn.

Tìm thẻ phù hợp

Tìm loại thẻ phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Các giải pháp thanh toán

Các giải pháp giúp bạn tổ chức quy trình thông suốt để bạn làm việc hiệu quả hơn