Thẻ Trả trước Thương mại

Thuận tiện cho doanh nghiệp của bạn, bất kể gần hay xa

Nhằm mang đến một biện pháp an toàn, hiệu quả về mặt chi phí thay thế cho việc kiểm tra giấy tờ, Mastercard® cung cấp các giải pháp thẻ linh hoạt giúp cắt giảm chi phí, tăng sự thuận tiện và khiến nhân viên hài lòng

Trả lương

Thẻ Prepaid Mastercard Payroll Card® cung cấp một biện pháp an toàn, hiệu quả về mặt chi phí thay thế cho việc trả lương bằng séc. Và, với tính năng truy cập ngay thông tin về số dư tài khoản và ngân sách khả dụng, nhân viên của bạn cũng có thể tiết kiệm thời gian và công sức.

An toàn, tiện lợi và có thể nạp thêm tiền, Thẻ Prepaid Mastercard Payroll Card cung cấp một cách hiệu quả để trả lương nhân viên, cũng như đảm bảo an toàn hơn và khả năng khôi phục số dư tài khoản trong trường hợp thẻ bị thất lạc hoặc mất cắp.

Thưởng nhân viên

Thẻ thưởng Mastercard cung cấp một phương thức hữu ích và sáng tạo trong việc thưởng cho các nhân viên đạt được các cột mốc hay hoàn thành mục tiêu.

Thưởng liên quan đến giữ gìn sức khỏe

Thẻ thưởng liên quan đến giữ gìn sức khỏe Mastercard là một hình thức thưởng hữu ích và sáng tạo cho các nhân viên đã đạt được cột mốc khi tham gia chương trình giữ gìn sức khỏe của công ty bạn. 

Bảo hiểm

Thẻ bảo hiểm Mastercard trả trước có thể được sử dụng để chi trả nhiều dạng yêu cầu bồi thường, ví dụ như tàn tật và thương tật. Cho dù đó là các khoản thanh toán định kỳ như bồi thường tai nạn lao động hay thanh toán yêu cầu bồi thường bất động sản sau thảm họa, thẻ bảo hiểm Mastercard giúp các công ty có thể đẩy nhanh thời gian phản hồi cho khách hàng của họ.