Thẻ Đa năng Mastercard®

Một thẻ kết hợp chi phí đi công tác, quản lý đội xe và mua sắm

Doanh nghiệp của bạn có thể tối ưu hóa việc chi tiêu qua thẻ với nhiều loại chi tiêu đồng thời tận dụng các tính năng kiểm soát nhân viên hiệu quả nhằm hạn chế lạm dụng và báo cáo giao dịch toàn diện.

Tất cả các chương trình Thẻ Đa năng Mastercard đều được hưởng các chương trình tiết kiệm và dịch vụ thương mại Mastercard sau đây.

  • Dịch vụ Yêu cầu Hoàn thuế VAT Mastercard®*
    Xác định các khoản chi phí du hành nước ngoài đủ tiêu chuẩn được hoàn thuế VAT và giải quyết các yêu cầu bồi hoàn
 
*Các Điều khoản và Điều kiện Áp dụng