Thẻ Mua sắm Mastercard®

Dành cho các tổ chức muốn sử dụng thẻ để quản lý chi tiêu mua sắm của họ

Thẻ Mua sắm Mastercard được thiết kế nhằm cung cấp một công cụ cho tổ chức của bạn để: 

  • Giảm chi phí xử lý thanh toán
  • Kiểm soát chi tiêu của nhân viên
  • Tối ưu hóa tài khoản chi qua công cụ báo cáo theo cấp độ giao dịch vô cùng hiệu quả 

Với chiếc thẻ này, bạn cũng có thể tận dụng các quyền lợi sau đây: 

Tất cả các chương trình thẻ thương mại Mastercard đều đi kèm với một loạt các quyền lợi được thiết kế để bảo vệ bạn và tổ chức của bạn bất cứ khi nào bạn sử dụng thẻ.

Quyền lợi Khác

Dịch vụ Yêu cầu Hoàn thuế VAT Mastercard*

Xác định các khoản chi phí du hành nước ngoài đủ tiêu chuẩn được hoàn thuế VAT và giải quyết các yêu cầu bồi hoàn.

*Các Điều khoản và Điều kiện Áp dụng