Thẻ Công ty Mastercard®

Dành cho các tổ chức có chi phí đi công tác lớn

Có được giải pháp thanh toán giúp tăng tính hiệu quả và minh bạch - cộng thêm các công cụ phân tích dữ liệu giúp bạn dễ dàng theo dõi và quản lý ngân sách

Thẻ công ty Mastercard giúp bạn ghi lại nhiều khoản chi tiêu công tác bằng thẻ hơn, qua đó có thể giúp tổ chức của bạn:

  • Giảm chi phí xử lý thanh toán
  • Kiểm soát chi tiêu của nhân viên
  • Tối ưu hóa tài khoản chi qua công cụ báo cáo theo cấp độ giao dịch vô cùng hiệu quả 

Thêm vào đó, bạn sẽ hưởng lợi từ đầy đủ các dịch vụ thương mại Mastercard và các chương trình tiết kiệm:

  • Mastercard Smart Data: Báo cáo và quản lý chi tiêu nâng cao
  • Mastercard In Control®: Kiểm soát thẻ tăng cường

Các chương trình thẻ thương mại cũng đi kèm quyền lợi sau được thiết kế để bảo vệ bạn và tổ chức của bạn bất cứ khi nào bạn sử dụng thẻ.

  • Dịch vụ Yêu cầu Hoàn thuế VAT Mastercard®*: Xác định chi phí du hành nước ngoài đủ tiêu chuẩn được hoàn VAT và xử lý yêu cầu bồi hoàn.

*Các Điều khoản và Điều kiện Áp dụng