Thẻ Fleet Doanh Nghiệp Mastercard®

Kiểm soát các chi phí bỏ sót

Tiết kiệm thời gian với các công cụ giúp theo dõi chi tiêu, nâng cao tinh thần chấp hành qui định và hiệu quả hoạt động tổng thể của đội xe

Tìm kiếm lợi nhuận ở những nơi mới

Là người quản lý đội xe, bạn chịu áp lực tìm kiếm các cách thức quản lý chi phí nhiên liệu và bảo trì tốt hơn, đồng thời vẫn đảm bảo đội xe của mình tuân thủ chính sách của công ty. Càng nắm chi tiết hoạt động chi tiêu, bạn càng có thể nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí. 

Chương trình Thẻ Fleet Mastercard giúp kiểm soát chi tiêu ở cấp độ tài xế bằng cách cho phép bạn thiết lập hạn mức chi tiêu và theo dõi chi tiêu. 

Hưởng lợi từ hiệu quả hoạt động của đội xe được nâng cao

Chương trình có thể mang lại các lợi ích theo một số cách: 

  • Giảm chi phí tổng thể và tăng năng suất trên toàn đội xe công ty với giải pháp mua sắm tại một điểm dành cho nhiều dạng dịch vụ liên quan đến đội xe
  • Cải thiện tính minh bạch và tuân thủ chính sách của công ty
  • Giảm thời gian cần để rà soát và xử lý các giao dịch
  • Tiết kiệm thời gian tìm địa điểm nạp nhiên liệu và bảo trì, để các tài xế có thời gian chạy xe giao hàng hóa và dịch vụ
  • Sự thuận tiện và linh hoạt của việc có thẻ dành cho tài xế hoặc thẻ dành cho phương tiện
  • Dễ sử dụng nhờ được chấp nhận rộng rãi tại các địa điểm nạp nhiên liệu và cửa hàng bảo trì