Thẻ BusinessCard Mastercard®

Dễ dàng theo dõi và kiểm soát hoạt động kinh doanh của bạn

Theo dõi chi phí của bạn hiệu quả hơn, vì vậy việc quản lý luồng tiền mặt của công ty của bạn thật dễ dàng

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn

Chuẩn bị cho các tình huống bất trắc với các quyền lợi khi sử dụng Mastercard

Bảo vệ với Chính sách Miễn Trách nhiệm

Yên tâm khi biết rằng ngân hàng phát hành thẻ của bạn sẽ không buộc bạn phải chịu trách nhiệm đối với các khoản mua trái phép, cho dù là trực tuyến, qua điện thoại hay tại cửa hàng. Có áp dụng một số giới hạn .

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ Toàn cầu Mastercard*

Thay thế thẻ khẩn cấp trong trường hợp bị thất lạc và mất cắp chỉ trong hai ngày làm việc trên toàn cầu tại hầu hết các địa điểm

Dịch vụ Yêu cầu Hoàn thuế VAT

Xác định các khoản chi phí du hành nước ngoài đủ tiêu chuẩn được hoàn thuế VAT và giải quyết các yêu cầu bồi hoàn.

*Các Điều khoản và Điều kiện Áp dụng. 

Các điều khoản, điều kiện và giới hạn khác có áp dụng với các quyền lợi này.