Thẻ Ghi nợ Mastercard® BusinessCard

Tiện lợi và kiểm soát hiệu quả

Tận hưởng sự linh hoạt tăng cường khi mua sắm, tiện lợi và an toàn. Và với chiếc thẻ này, bạn có thể quản lý luồng tiền mặt và lưu trữ sổ sách tốt hơn, đồng thời tận dụng hàng loạt các quyền lợi du lịch và doanh nghiệp khác.

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn

Chuẩn bị cho các tình huống bất trắc với các quyền lợi khi sử dụng Mastercard

Bảo vệ với Chính sách Miễn Trách nhiệm

Yên tâm khi biết rằng ngân hàng phát hành thẻ của bạn sẽ không buộc bạn phải chịu trách nhiệm đối với các khoản mua trái phép, cho dù là trực tuyến, qua điện thoại hay tại cửa hàng. Có áp dụng một số giới hạn.

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ Yêu cầu Hoàn thuế VAT 

Dịch vụ Yêu cầu Hoàn thuế Giá trị Gia tăng của Mastercard mang đến cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại châu Á một cách thức yêu cầu hoàn thuế VAT dễ dàng và hiệu quả.