Thẻ Ghi nợ dành cho Chuyên gia Debit Mastercard® Professional Card

Một thẻ tổ chức sắp xếp hoạt động doanh nghiệp cũng như đời sống cá nhân của bạn

Truy cập tài khoản chi phiếu của bạn, cùng với các công cụ theo dõi và báo cáo chi tiêu, các khoản tiết kiệm đối với chi phí văn phòng phẩm và các quyền lợi khi đi công tác

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn

Chuẩn bị cho các tình huống bất trắc với các quyền lợi khi sử dụng Mastercard

Bảo vệ với Chính sách Miễn Trách nhiệm

Yên tâm khi biết rằng ngân hàng phát hành thẻ của bạn sẽ không buộc bạn phải chịu trách nhiệm đối với các khoản mua trái phép, cho dù là trực tuyến, qua điện thoại hay tại cửa hàng. Có áp dụng một số giới hạn. 

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ Yêu cầu Hoàn thuế VAT 

Dịch vụ Yêu cầu Hoàn thuế Giá trị Gia tăng của Mastercard mang đến cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại châu Á Thái Bình Dương một cách thức yêu cầu hoàn thuế VAT dễ dàng và hiệu quả.

Các điều khoản, điều kiện và giới hạn khác có áp dụng với các quyền lợi này.