Tự tin mua sắm và du lịch

Cho việc mua sắm hàng ngày và hơn thế nữa

Sử dụng Mastercard hạng Chuẩn hoặc Mastercard hạng Vàng của bạn cho việc mua sắm hàng ngày - tại cửa hàng, trên mạng và thậm chí những nơi không chấp nhận tiền mặt hoặc ngân phiếu như khách sạn. Thẻ Mastercard mang lại cho bạn sự tự do theo đuổi phong cách sống mà bạn lựa chọn.