Thẻ Mastercard® Titan & Bạch kim

Tấm vé đưa tới những niềm vui trong cuộc sống

Thẻ Mastercard Titan và thẻ Mastercard Bạch kim là công cụ mua sắm tuyệt đối cho những chủ thẻ cao cấp tìm kiếm một sản phẩm được được chấp nhận toàn cầu, cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên biệt cùng với những ưu đãi tốt nhất cho du lịch và phong cách sống.