Tận hưởng cách thức thanh toán đơn giản và an toàn hơn khi mua hàng

Quản lý chi tiêu được đơn giản hóa cho lối sống bận rộn

Sử dụng thẻ Ghi nợ Mastercard để quản lý tài chính của mình tiện lợi hơn sử dụng ngân phiếu vì tiền được khấu trừ ngay từ tài khoản giao dịch của bạn. Nhờ có lịch sử giao dịch điện tử cho mỗi giao dịch, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và việc quản lý chi tiêu cũng trở nên thật đơn giản.

Muốn làm thẻ Ghi nợ Mastercard?