Không có hạn mức tín dụng. Không có tài khoản ngân hàng. Không sao.

Hãy làm cho mỗi ngày đơn giản và bảo mật hơn

Sử dụng thẻ Trả trước Mastercard cho mọi thứ bạn trả bằng tiền mặt. Dù bạn muốn mua sắm, thanh toán hóa đơn hoặc quản lý chi tiêu hiệu quả hơn, thẻ trả trước sẽ mang lại cho bạn cách thức đơn giản, hiệu quả và dễ dàng hơn để sử dụng và quản lý tiền của mình.

Đăng ký dễ dàng, dễ sử dụng

Với Thẻ Trả trước Mastercard, bạn có thể tận hưởng sự tiện lợi và giao dịch không tiền mặt dễ dàng - không cần phải kiểm tra tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.

Tiện lợi hơn tiền mặt

Thẻ Trả trước Mastercard được chấp nhận ở mọi nơi có chấp nhận Thẻ Ghi nợ Mastercard.

 Điều khoản & Điều kiện trên thẻ của bạn có thể khác nhau tùy theo tổ chức phát hành thẻ. Vui lòng liên lạc với ngân hàng phát hành thẻ của bạn để biết thêm chi tiết.

*Cần phải đăng ký thẻ. Có một số ngoại lệ được áp dụng. Nhấp vào đây để xem các điều khoản và điều kiện.
†Các yêu cầu có thể khác nhau. Hãy xem thông tin trên thẻ để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ với tổ chức phát hành thẻ.

An toàn hơn tiền mặt*

Khi bạn đăng ký thẻ Trả trước Mỗi ngày Mastercard, Chính sách Miễn Trách nhiệm pháp lý bảo vệ bạn trước việc mua sắm trái phép nếu thẻ của bạn bị thất lạc hoặc mất cắp. bạn không thể làm được điều đó với tiền mặt.

Dễ dàng quản lý tài chính của bạn.

Sử dụng thẻ trả trước Mastercard để thanh toán hóa đơn và quản lý việc chi tiêu của mình.