Khi chọn Mastercard, bạn không chỉ được tiếp cận với mạng lưới vượt trội chấp nhận thương hiệu của chúng tôi, mà còn trải nghiệm những đặc tính và quyền lợi tuyệt hảo. 

An toàn và bảo mật

Tìm hiểu cách thức chúng tôi cho phép thanh toán an toàn hơn với dịch vụ xác thực bằng token, Bảo vệ chống trộm ID và các dịch vụ khác

Các giải pháp thanh toán di động

Mastercard đã thiết lập nền tảng cho ví điện tử bảo mật hơn

Khám phám các giải pháp

Dành thêm thời gian mua sắm và giảm thời gian thanh toán với công nghệ Không tiếp xúc

Tìm hiểu thêm