Thật an toàn và dễ dàng khi chỉ cần tap & go

Chỉ cần chạm nhẹ là có thể an tâm sử dụng thẻ, bởi bạn biết mình đang được bảo vệ bởi các tính năng an toàn và bảo mật của thẻ Mastercard.

Hoàn toàn an tâm mỗi khi thanh toán.

Các tính năng an toàn & bảo mật sẽ bảo vệ bạn mỗi khi bạn chạm thẻ.

Thẻ thanh toán luôn trong tay bạn.
 

Card in Hand

Việc thanh toán bằng cách chạm thẻ sẽ luôn trong tầm kiểm soát của bạn.

Tăng cường bảo mật cho những khoản chi tiêu lớn.

Sign signature

Ký sau khi chạm thẻ thanh toán để xác thực  số tiền thanh toán có giá trị lớn.

Đừng lo lắng nếu bạn lỡ tay chạm thẻ.
 

Tap card terminal

Dù bạn chạm thẻ vài lần thì cũng chỉ tính là một lần chạm.

Hãy khám phá thêm nhiều tính năng an toàn và bảo mật của chúng tôi

Bạn có câu hỏi gì
về phương pháp thanh
toán không tiếp xúc?