Thật an toàn và dễ dàng khi chỉ cần tap & go

Chỉ cần chạm nhẹ là có thể an tâm sử dụng thẻ, bởi bạn biết mình đang được bảo vệ bởi các tính năng an toàn và bảo mật của thẻ Mastercard.

Hãy khám phá nhiều tính năng an toàn và bảo mật của chúng tôi hơn nữa

Bạn có câu hỏi gì
về phương pháp thanh
toán không tiếp xúc?