Thật an toàn và dễ dàng khi chỉ cần tap & go

Chỉ cần chạm nhẹ là có thể an tâm sử dụng thẻ, bởi bạn biết mình đang được bảo vệ bởi các tính năng an toàn và bảo mật của thẻ Mastercard.

Hãy xem cách Mastercard bảo vệ tài khoản của bạn

Không còn lo lắng khi bạn chẳng may chạm nhiều lần

Bảo mật được gia tăng cho những lượt thanh toán có giá trị cao hơn

Thẻ sẽ không bao giờ rời khỏi tay bạn

Hãy khám phá nhiều tính năng an toàn và bảo mật của chúng tôi hơn nữa

Bạn có câu hỏi gì
về phương pháp thanh
toán không tiếp xúc?