MÃ PIN ATM

Giữ cho mã PIN của bạn an toàn và bảo mật sẽ bảo vệ bạn trước sự rút tiền gian lận qua máy ATM. Vì chỉ có bạn biết mã PIN của mình, không ai khác có thể sử dụng thẻ của bạn mà bạn không biết.

Nếu bạn quên mã PIN của mình, hãy gọi yêu cầu ngân hàng của mình cấp cho mã PIN mới.

Tính năng này mang lại sự bảo vệ an toàn cho bạn trong mua sắm hàng ngày và khi du lịch. Tìm hiểu thêm về an toàn và bảo mật cho người tiêu dùng 

Mẹo để giữ kín mã PIN của bạn:

Học thuộc mã PIN là cách tốt nhất để bảo mật.

Tập thói quen xem xét các bản sao kê giao dịch ngân hàng và thẻ khi nhận được. Các giao dịch bất thường hoặc cửa hàng bất thường có nghĩa là tài khoản của bạn đã bị tấn công. Hãy báo ngay với ngân hàng của mình.

Và nếu có dịch vụ Tin nhắn thông báo giao dịch, bạn nên đăng ký cho các thẻ của mình.