Hỗ trợ Khách hàng toàn cầu

Bất cứ khi nào bạn đi du lịch, bạn luôn có thể trông cậy vào Dịch vụ Khẩn cấp Toàn cầu cho các nhu cầu liên quan đến thẻ. Nếu bạn bị mất hoặc bị đánh cắp ví, bạn có thể xin ứng tiền mặt khẩn cấp trong vòng 2 giờ và thay thế thẻ trong vòng 24 giờ ở Mỹ và 48 giờ trên khắp thế giới.

Chỉ cần gọi điện xin trợ giúp. Ngay khi bạn nhận ra mình bị thất lạc thẻ, hãy báo ngay với ngân hàng của mình

Tính năng này mang lại sự bảo vệ an toàn cho bạn trong mua sắm hàng ngày và khi du lịch. Tìm hiểu thêm về an toàn và bảo mật cho người tiêu dùng