Các câu hỏi thường gặp

Get started

Hỏi: Tôi có thể đăng ký thẻ Mastercard như thế nào?

Đáp: Mastercard không phát hành thẻ trực tiếp cho người tiêu dùng, vui lòng liên hệ với bất kỳ ngân hàng nào đã được cấp phép của Mastercard tại Địa điểm hoặc địa phương của bạn. Vui lòng nhấp vào đây để xem danh sách cập nhật các tổ chức phát hành thẻ Mastercard.

Hỏi: Những thắc mắc không được trả lời ở đây thì sao?

Đáp: Nếu câu hỏi của bạn không có trong danh sách, bạn nên liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ Mastercard của bạn vì chỉ có họ mới giữ thông tin cụ thể về tài khoản của bạn. Thông thường, trên mặt sau của thẻ có số điện thoại dịch vụ khách hàng của ngân hàng phát hành thẻ Mastercard của bạn.

No FAQs are available
Hỏi: Liệu tôi có thể thanh toán hóa đơn cho các bên chấp nhận thẻ Mastercard trực tiếp từ trang web này được không?

Đáp: Không. Để thanh toán hóa đơn, vui lòng truy cập trang web của bên cấp hóa đơn để biết hướng dẫn cách gửi thanh toán cho họ.

Hỏi: Tôi có phải trả một khoản phí cho việc thanh toán hóa đơn bằng thẻ Mastercard không?

Đáp: Mastercard không tính phí dịch vụ thanh toán hóa đơn. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ không tính phí, tuy nhiên vui lòng hỏi họ xem họ có tính phí hoặc có bất kỳ hạn chế nào liên quan đến việc thanh toán bằng thẻ Mastercard của bạn không.

Hỏi: Tôi thanh toán hóa đơn bằng thẻ Mastercard như thế nào?

Đáp: Vui lòng liên hệ với bên cấp hóa đơn của bạn để thực hiện thanh toán điện tử. Nhiều công ty có lựa chọn thanh toán này thông qua trang web của họ hoặc trên điện thoại. 

Hỏi: Tôi có thể thực hiện thanh toán hóa đơn tự động thường xuyên như thế nào và khi nào hóa đơn sẽ được thanh toán?

Đáp: Thanh toán hóa đơn tự động là sự dàn xếp giữa bạn với bên cấp hóa đơn hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của bạn, vì vậy bạn cần liên hệ trực tiếp với từng bên để dàn xếp số tiền và lịch thanh toán. Mỗi bên cấp hóa đơn có thủ tục riêng cho việc thanh toán hóa đơn tự động. 

Hỏi: Có giới hạn về số lần thanh toán hóa đơn tự động bằng thẻ Mastercard không?

Đáp: Không, nhưng bạn có thể có giới hạn về tổng mức phí thanh toán bằng tài khoản Mastercard của bạn vì việc thanh toán có thể khiến bạn vượt quá định mức tín dụng.

Hỏi: Ai phát hành thẻ của tôi?

Đáp: Bạn sẽ thấy thông tin liên hệ của tổ chức phát hành thẻ ở mặt sau của thẻ Mastercard và trên bản sao kê hóa đơn của bạn.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng những thẻ nào để thanh toán hóa đơn?

Đáp: Bạn có thể sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước mang nhãn hiệu Mastercard. Chúng tôi khuyên bạn nên xác nhận với từng bên cấp hóa đơn để đảm bảo là họ chấp nhận hình thức thanh toán bằng thẻ của bạn. 

Hỏi: Thanh toán hóa đơn tự động là gì?

Đáp: Thanh toán hóa đơn tự động có thể giúp bạn tránh các khoản phí và chi phí phạt trả muộn bằng cách cho phép các nhà cung cấp dịch vụ mà bạn lựa chọn tự động tính tiền vào tài khoản Mastercard của bạn theo lịch đều đặn.

Hỏi: Thanh toán hóa đơn thực hiện từng bước là gì?

Đáp: Với lựa chọn thanh toán hóa đơn thực hiện từng bước, bạn có thể tùy ý lựa chọn số tiền thanh toán và ngày mà bạn muốn thực hiện thanh toán. Mỗi khi có một hóa đơn đến hạn, bạn lại bắt đầu quy trình thanh toán.

Hỏi: Nếu tôi đăng ký tham gia thanh toán hóa đơn tự động, liệu tôi có tiếp tục nhận được hóa đơn không?

Đáp: Thanh toán hóa đơn tự động là sự dàn xếp giữa bạn với các nhà cung cấp dịch vụ lựa chọn của bạn, vì vậy bạn cần liên hệ trực tiếp với từng bên (bằng điện thoại hoặc trực tuyến) để thu xếp số tiền và lịch thanh toán. Hầu hết các bên cấp hóa đơn tiếp tục gửi hóa đơn theo đường thư tín cho biết tổng số tiền mà họ sẽ thu. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp có thể cho phép bạn chọn nhận hóa đơn trực tuyến hoặc hoàn toàn không nhận hóa đơn. Vào thời điểm bạn bắt đầu áp dụng thanh toán hóa đơn tự động, bạn cần xác định xem nhà cung cấp sẽ gửi hóa đơn cho bạn như thế nào.

Hỏi: Nhà cung cấp dịch vụ/bên cấp hóa đơn sẽ yêu cầu thông tin gì?

Đáp: Thanh toán hóa đơn là sự dàn xếp giữa bạn với các nhà cung cấp dịch vụ lựa chọn của bạn, vì vậy bạn cần liên hệ trực tiếp với từng nhà cung cấp để thu xếp số tiền và lịch thanh toán.

Thông thường, bên cấp hóa đơn sẽ yêu cầu số tài khoản Mastercard của bạn và ngày hết hạn. Để thực hiện thanh toán hóa đơn tự động, bên cấp hóa đơn có thể yêu cầu số tiền thanh toán mà đơn vị này được phép tự động thu, và ngày cụ thể mà bạn muốn trả tiền mỗi tháng.

Lưu ý: Không phải mọi nhà cung cấp dịch vụ/bên cấp hóa đơn đều cho phép bạn chọn ngày này. Và một số nhà cung cấp dịch vụ có thể yêu cầu thông tin bổ sung, chẳng hạn như chữ ký của bạn.

Hỏi: Nếu thông tin tài khoản Mastercard của tôi thay đổi thì sao?

Đáp: Thông tin thẻ Mastercard của bạn có thể thay đổi do thẻ bị thất lạc hoặc mất cắp, thay đổi ngày hết hạn hoặc nâng cấp lên một sản phẩm mới. Để tránh bị gián đoạn dịch vụ, bạn phải liên hệ với từng bên cấp hóa đơn và cung cấp cho họ thông tin tài khoản mới của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên giữ một danh sách các bên cấp hóa đơn mà bạn thanh toán tự động để bạn có thể cập nhật một cách hiệu quả thông tin này khi cần.

Hỏi: Nếu tôi muốn dừng một khoản thanh toán hóa đơn tự động thì sao?

Đáp: Vui lòng liên hệ với bên cấp hóa đơn mà bạn đã thiết lập thanh toán hóa đơn tự động và thực hiện theo thủ tục của họ để hủy bỏ hoặc thay đổi phương thức thanh toán.

Hỏi: Nếu tôi không đồng ý với số tiền thanh toán đã trả cho một bên cấp hóa đơn/nhà cung cấp dịch vụ trên bản sao kê Mastercard của tôi thì sao?

Đáp: Bạn nên xem lại hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử mà bên cấp hóa đơn gửi cho bạn trước khi thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào bằng thẻ Mastercard của bạn. Tuy nhiên, nếu có sai sót hoặc thắc mắc về một khoản thanh toán đã tính vào thẻ của bạn, vui lòng liên hệ với bên cấp hóa đơn của bạn ngay lập tức để giải quyết những sai lệch thanh toán này. Là chủ thẻ Mastercard, bạn không phải chịu trách nhiệm cho các khoản mua sắm trái phép tính tiền vào tài khoản của bạn. Tìm hiểu thêm về bảo hiểm Miễn Trách Nhiệm pháp lý*. Có áp dụng một số ngoại lệ có áp dụng.

Hỏi: Lợi ích của việc thanh toán hóa đơn bằng thẻ Mastercard là gì?

Đáp: Sử dụng thẻ Mastercard sẽ nhanh hơn và thuận tiện hơn rất nhiều so với viết séc. Bạn có thể thực hiện các khoản thanh toán bất kỳ lúc nào và từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Các khoản chi phí sẽ xuất hiện trên bảng sao kê hàng tháng, vì vậy đây là cách dễ dàng và hiệu quả để sắp xếp và theo dõi các khoản chi phí của bạn. Bên cạnh đó, nếu bạn sử dụng lựa chọn thanh toán hóa đơn tự động, bạn sẽ không phải lo lắng về việc quên thanh toán hoặc các khoản phí phạt do trả muộn. Tùy thuộc vào loại thẻ mà bạn sử dụng, bạn cũng có thể được nhận quà tặng hoặc điểm thưởng. hưởng các khoản thưởng.

No FAQs are available
Hỏi: Có vấn đề truy cập trang mastercard.com?

Đáp: Trang này được tối ưu hóa cho các trình duyệt sau:

 • Google Chrome (phiên bản mới nhất)
 • Firefox (phiên bản mới nhất)
 • Internet Explorer (phiên bản mới nhất)
 • Safari (phiên bản mới nhất)
 • Edge (phiên bản mới nhất)

Nếu bạn gặp vấn đề về truy cập trang web, vui lòng thử một trình duyệt khác hoặc cập nhật trình duyệt của bạn sang phiên bản mới nhất.

No FAQs are available
Hỏi: Tôi sẽ nhận được những quyền lợi và bảo hiểm thẻ miễn phí nào với thẻ Mastercard của tôi?

Đáp: Mastercard có nhiều tính năng và lợi ích khác nhau tùy theo loại thẻ cụ thể mà bạn sử dụng. Để tìm hiểu thêm về các lợi ích của thẻ, vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ Mastercard của bạn.

Hỏi: Nếu tôi mất một món đồ mà tôi đã mua bằng thẻ Mastercard thì sao?

Đáp: Nếu bạn mất một món đồ mà bạn đã thanh toán đầy đủ bằng thẻ Mastercard của bạn, bạn có thể có đủ điều kiện được nhận món đồ thay thế hoặc hoàn tiền. Mastercard có nhiều tính năng và lợi ích khác nhau tùy theo loại thẻ cụ thể mà bạn sử dụng. Để tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với tổ chức phát hành thẻ Mastercard của bạn.

Hỏi: Tôi có thể tìm hiểu thêm về các lợi ích của thẻ mà tôi sử dụng như thế nào?

Đáp: Mastercard có nhiều tính năng và lợi ích khác nhau tùy theo loại thẻ cụ thể mà bạn sử dụng. Để tìm hiểu về các lợi ích khi sử dụng thẻ của bạn, vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ Mastercard.

Hỏi: Những thắc mắc không được trả lời ở đây thì sao?

Đáp: Nếu câu hỏi của bạn không có trong danh sách, bạn nên liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ Mastercard của bạn vì chỉ có họ mới giữ thông tin cụ thể về tài khoản của bạn. Thông thường, trên mặt sau của thẻ có số điện thoại dịch vụ khách hàng của ngân hàng phát hành thẻ Mastercard của bạn.

No FAQs are available
Hỏi: Tôi có thể tìm tên của cửa hàng đã lạm dụng tài khoản thẻ của tôi như thế nào?

Đáp: Mastercard đánh giá cao sự quan tâm và cẩn trọng của bạn để bảo vệ các khoản tài chính liên quan đến thẻ tín dụng và câu hỏi về trường hợp vi phạm với tài khoản thẻ ảnh hưởng trực tiếp đến bạn. Chúng tôi xem xét rất nghiêm túc từng vụ việc vi phạm thẻ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, Mastercard cũng tăng các khoản phạt đối với các tổ chức xử lý thẻ nhằm đảm bảo rằng tất cả các công ty này phải cực kỳ cẩn trọng trong việc bảo vệ dữ liệu của chủ thẻ.

Với từng vụ việcvi phạm thẻ, Mastercard không thể xác định giao dịch tại cửa hàng nào đã gây ra sự vi phạm thẻ vì dữ liệu này thường không được cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với ngân hàngphát hành thẻ Mastercard của bạn. Thông thường, bạn có thể liên hệ với số điện thoại trung tâm dịch vụ khách hàng ở mặt sau của thẻ.

No FAQs are available
Hỏi: Thẻ chip EMV là gì và công nghệ này có thể giúp doanh nghiệp của tôi như thế nào?

Đáp: Thẻ chip EMV là thẻ có gắn vi mạch máy tính. Thẻ này dễ sử dụng và dễ được chấp nhận, và giúp cho chủ thẻ sử dụng thuận tiện và bảo mật hơn. Thẻ này thậm chí có thể lưu lại các giao dịch mua sắm, mang đến cho các nhà bán lẻ và nhà cung cấp dịch vụ các cơ hội tiếp thị.

Hỏi: Thẻ chip là gì?

Đáp: Thẻ chip giống như thẻ bạn đang sử dụng, nhưng có gắn chip siêu nhỏ (vi mạch). Thẻ chip chứa thông tin đã được mã hóa, vì vậy sẽ cực kỳ khó sao chép hoặc giả mạo thẻ. Thẻ chip cũng có dải từ ở mặt sau, vì vậy bạn có thể tiếp tục sử dụng thẻ với những cửa hàng vẫn đang trong quá trình chuyển sang sử dụng máy đọc thẻ mới có khả năng đọc thẻ chip.

Hỏi: Các lợi ích của chip là gì?

Đáp: Vi mạch gắn kèm có các tính năng bảo mật cao và các khả năng khác mà thẻ có dải từ thông thường không thể có được. Thẻ chip hầu như không thể làm giả.

Hỏi: Tôi có thể liên hệ với ai để hỏi thêm thông tin?

Đáp: Để biết thêm thông tin về thẻ chip của bạn, vui lòng liên hệ Đáp: Để biết thêm thông tin về thẻ chip của bạn, vui lòng liên hệ với tổ chức phát hành thẻ Mastercard.

Hỏi: Chip hoạt động như thế nào?

Đáp: Cho dù bạn đưa thẻ vào máy đọc thẻ hay chạm nhẹ, bộ phận chip trao đổi thông tin với máy đọc thẻ để xác định xem đây có phải là thẻ thật không. Thông thường, máy đọc thẻ sẽ nhắc bạn nhập mã PIN để kiểm tra danh tính của bạn. Sau khi đã phê duyệt, giao dịch của bạn sẽ hoàn tất.

Hỏi: Làm thế nào để biết liệu thẻ chip của tôi có tính năng Mastercard Không tiếp xúc hay không?

Đáp: Thẻ có tính năng không tiếp xúc sẽ có từ "contactless" và có thể có cả biểu tượng không tiếp xúc trên thẻ. Bạn có thể chạm thẻ để thanh toán tại những cửa hàng có biểu tượng sau đây hoặc chữ "contactless" trên máy đọc thẻ:   

Nếu cửa hàng không có chức năng này, bạn phải đưa thẻ chip vào máy đọc thẻ và nhập mã PIN của bạn.

Hỏi: Vì sao thẻ tín dụng của tôi có mã PIN?

Đáp: Thẻ tín dụng của bạn có mã PIN để cung cấp cho bạn những tính năng bảo mật mới nhất. Bằng cách nhập mã PIN, bạn xác nhận rằng bạn là người dùng thẻ hợp pháp. Bạn sẽ không phải trả phí khi sử dụng mã PIN trừ khi bạn dùng thẻ tín dụng để ứng tiền mặt tại máy ATM.

No FAQs are available
Hỏi: Mastercard Không tiếp xúc là gì?

Đáp: Sử dụng Mastercard Không tiếp xúc cũng giống như không phải lo đi đổi tiền lẻ mà bạn sẽ luôn có sẵn chính xác số tiền mình cần thanh toán. Chỉ cần chạm nhẹ thẻ, móc chìa khóa hoặc điện thoại thông minh là bạn có thể thanh toán ngay lập tức. 

Hỏi: Vì sao tôi nên sử dụng tính năng không tiếp xúc?

Đáp: Thanh toán không tiếp xúc có nhiều lợi ích:

 • Tính năng này cũng giống như có đúng số tiền lẻ cần trả ở bất cứ nơi nào bạn đến, vì vậy bạn không phải lo lắng về việc mang theo tiền mặt hoặc lục tìm các đồng xu.
 • Bạn là người kiểm soát vì thiết bị hoặc thẻ hỗ trợ tính năng không tiếp xúc không bao giờ rời khỏi tay bạn khi thanh toán.
 • Bạn lưu giữ hồ sơ các khoản mua sắm của bạn hiệu quả hơn so với khi dùng tiền mặt.
 • Sử dụng nhanh và lý tưởng tại những nơi cần thanh toán nhanh, như sân vận động, nhà hàng đồ ăn nhanh, cây xăng và nhiều nơi khác.
Hỏi: Tôi có thể thực hiện thanh toán không tiếp xúc ở đâu?

Đáp: Bất cứ nơi nào bạn thấy biểu tượng không tiếp xúc tại thời điểm thanh toán, bạn chỉ cần chạm để thanh toán. Những địa điểm này bao gồm nhà hàng đồ ăn nhanh, cây xăng, cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc, sân vận động và nhiều nơi khác. 

Nếu bạn không thấy biểu tượng này, bạn vẫn có thể sử dụng thẻ hỗ trợ tính năng không tiếp xúc bằng cách đưa thẻ chip vào máy đọc thẻ hoặc quẹt thẻ tại quầy thanh toán.

Hỏi: Làm thế nào để thanh toán bằng thẻ Mastercard không tiếp xúc?

Đáp: Để mua hàng, chỉ cần chạm nhẹ thẻ Mastercard không tiếp xúc, móc chìa khóa hoặc điện thoại thông minh của bạn vào máy đọc thẻ thanh toán tại quầy thanh toán của địa điểm bán lẻ tham gia.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng thiết bị hoặc thẻ không tiếp xúc trên máy đọc thẻ thanh toán không có biểu tượng không tiếp xúc được không?

Đáp: Bạn có thể thực hiện thanh toán không tiếp xúc trên bất kỳ máy đọc thẻ thanh toán không tiếp xúc nào có hiển thị biểu tượng này. Bạn cũng có thể sử dụng thẻ không tiếp xúc với máy đọc dải từ bằng cách quẹt thẻ. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng móc chìa khóa hoặc điện thoại thông minh không tiếp xúc với máy đọc dải từ.

Hỏi: Thao tác "chạm nhẹ" phải gần với máy đọc thẻ thanh toán như thế nào?

Đáp: Thông thường, khi bạn chạm nhẹ thẻ/thiết bị tại quầy thanh toán, thẻ phải cách một hoặc hai inch so với biểu tượng không tiếp xúc trên máy đọc thẻ tại quầy thanh toán. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn có nhiều hơn một thẻ không tiếp xúc trong ví, bạn phải lấy chiếc thẻ cụ thể mà bạn muốn sử dụng ra thay vì chạm nhẹ ví của bạn vào máy đọc.

Hỏi: Các khoản mua sắm của tôi sẽ xuất hiện như thế nào trên bảng sao kê hàng tháng?

Đáp: Các khoản mua sắm được thanh toán bằng tính năng không tiếp xúc sẽ được ghi trên bảng sao kê của bạn như bất kỳ khoản mua sắm nào khác mà bạn dùng thẻ để mua.

Hỏi: Cơ chế hoạt động như thế nào?

Đáp: Tính năng không tiếp xúc sử dụng chip máy tính ẩn gắn kèm và ăng ten tần số vô tuyến. Sau khi bạn chạm nhẹ thiết bị hoặc thẻ không tiếp xúc tại quầy thanh toán, chi tiết thanh toán được gửi qua mạng không dây đến mạng của Mastercard. Nếu bạn sử dụng điện thoại di động, một lát sau khi chạm nhẹ máy, bạn sẽ nhận được xác nhận thanh toán và có thể đi tiếp. 

Hỏi: Móc chìa khóa hay thẻ thanh toán là gì?

Đáp: Móc chìa khóa hay thẻ thanh toán là một thiết bị không tiếp xúc đặc biệt mà bạn có thẻ gắn vào chùm chìa khóa của bạn. ngân hàng phát hành thẻ cung cấp thiết bị này đi kèm với thẻ nhựa Mastercard chính thông thường của bạn. 

Hỏi: Tôi có cần phải xử lý thiết bị hoặc thẻ Mastercard không tiếp xúc theo cách đặc biệt không?

Đáp: Xử lý thiết bị hoặc thẻ không tiếp xúc như với bất kỳ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hay thẻ trả trước nào khác. Luôn nhớ thiết bị hoặc thẻ không tiếp xúc để ở đâu và luôn cất ở nơi an toàn. Và đảm bảo lưu lại toàn bộ số thẻ, ngày hết hạn và số điện thoại liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.

Hỏi: Thiết bị này có pin không?

Đáp: Không, thiết bị này không có pin.

Hỏi: Tôi có cần phải bật/tắt không?

Đáp: Nếu bạn dùng điện thoại hỗ trợ tính năng không tiếp xúc, bạn có thể bật hoặc tắt điện thoại. Nếu bạn dùng móc chìa khóa hoặc thẻ không tiếp xúc, thiết bị luôn bật và sẵn sàng sử dụng.

Hỏi: Có an toàn không?

Đáp: Có. Thanh toán không tiếp xúc sử dụng công nghệ mã hóa bảo mật và chính sách bảo vệ Miễn Trách nhiệm và an toàn như thẻ thông thường.

 • Bạn kiểm soát được vì thiết bị hoặc thẻ hỗ trợ tính năng không tiếp xúc không bao giờ rời khỏi tay bạn khi thực hiện thanh toán
 • Không có các khoản thanh toán do tình cờ - thiết bị hoặc thẻ hỗ trợ không tiếp xúc của bạn phải gần với máy đọc tại quầy thanh toán thì mới hoạt động.
 • Không bị tính tiền hai lần, ngay cả khi bạn chạm nhẹ nhiều hơn một lần tại quầy thanh toán, bạn sẽ chỉ được tính tiền cho khoản mua sắm của bạn.
Hỏi: Vì sao không cần chữ ký?

Đáp: Để đảm bảo rằng việc sử dụng tính năng không tiếp xúc cũng đơn giản và thuật tiện như với tiền mặt, những cửa hàng chấp nhận thiết bị không tiếp xúc không yêu cầu bạn ký cho các khoản mua sắm có giá trị nhỏ (từ $50 trở xuống). Tuy nhiên, để bảo vệ bạn, các khoản mua sắm trên $50 thường yêu cầu phải có chữ ký hoặc mã PIN.

Hỏi: Tôi phải làm gì nếu thiết bị hoặc thẻ không tiếp xúc của tôi bị thất lạc hoặc mất cắp?

Đáp: Nếu bạn mất thẻ hoặc nghi ngờ có người sử dụng trái phép tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ ngay lập tức với ngân hàng phát hành thẻ Mastercard là nơi đã phát hành thẻ của bạn. 

Hỏi: Tôi muốn rút tên ra khỏi bộ định vị địa điểm hỗ trợ không tiếp xúc. Tôi có thể liên hệ với ai?

Đáp: Những cửa hàng muốn từ chối tham gia có thể liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Dịch vụ Địa điểm qua Điện Thoại và cung cấp thông tin sau:

 • Đại diện của cửa hàng hoặc tên người liên hệ
 • Tên doanh nghiệp (cụ thể là tên "Giao dịch kinh doanh")
 • Địa điểm hoặc địa chỉ kinh doanh muốn rút tên (một hoặc nhiều)
 • Số điện thoại hoặc địa chỉ email để gọi lại xác nhận

Trung Tâm Hỗ Trợ Dịch Vụ Địa Điểm qua Điện Thoại
location_services@mastercard.com
1-636-722-4050 (các Địa điểm khác)

Hỏi: Những thắc mắc không được trả lời ở đây thì sao?

Đáp: Nếu câu hỏi của bạn không có trong danh sách, bạn nên liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ Mastercard là nơi đã phát hành thẻ của bạn, vì chỉ có họ mới giữ thông tin cụ thể cho tài khoản của bạn. Thông thường, trên mặt sau của thẻ có số điện thoại ban dịch vụ khách hàng của ngân hàng phát hành thẻ Mastercard của bạn.

Hỏi: Giao dịch "không được xác minh" này thay đổi ngân hàng bảo lãnh thanh toán cho cửa hàng như thế nào?

Đáp: Sử dụng Mastercard không tiếp xúc không làm thay đổi ngân hàng bảo lãnh thanh toán cho cửa hàng. Các quy tắc hiện đang áp dụng cho nhóm sản phẩm/cửa hàng có giao dịch được thực hiện vẫn tiếp tục được áp dụng khi sử dụng công nghệ không tiếp xúc.

Hỏi: Có những chi phí nào liên quan?

Đáp: Để chấp nhận thanh toán không tiếp xúc, các cửa hàng có thể triển khai sử dụng máy đọc ngoại vi dạng cắm thêm hoặc hệ thống tích hợp đầy đủ. Chi phí thường khác nhau tùy theo giải pháp đã chọn.

Hỏi: Dạng công nghệ nào được sử dụng cho tính năng không tiếp xúc?

Đáp: Để duy trì chiến lược tổng thể của chúng tôi là tạo ra các giải pháp thanh toán tương hợp toàn cầu, chúng tôi đã xây dựng giải pháp Mastercard không tiếp xúc theo một tiêu chuẩn mở của ngành cho hoạt động trao đổi thông tin thông qua tần số vô tuyến - ISO 14443.

Hỏi: Những dạng cửa hàng nào sẽ tận dụng được nhiều nhất giải pháp Mastercard không tiếp xúc?

Đáp: Giải pháp Mastercard không tiếp xúc là một lựa chọn tuyệt vời cho những môi trường cần tốc độ nhanh và sự thuận tiện và tiền mặt là phương thức thanh toán chính. Ví dụ bao gồm cây xăng, nhà hàng phục vụ nhanh (QSR), cửa hàng phục vụ lái xe đặt mua qua cửa sổ, cửa hàng tiện lợi, máy bán hàng tự động, trạm thu phí, taxi và bãi đậu xe, và nhiều kiểu dịch vụ khác.

No FAQs are available
Hỏi: Tôi có thể tìm thông tin tỷ giá hối đoái ở đâu?

Đáp: Để cho phép bạn truy cập dễ dàng thông tin tỷ giá hối đoái, Mastercard đã tạo ra một công cụ sử dụng nhiều nguồn thị trường (như Bloomberg, Reuters, các Ngân hàng Trung ương và các nguồn khác).

Nhấp vào đây để truy cập Công Cụ Đổi Tiền của chúng tôi

Hỏi: Tỷ giá hối đoái của Địa điểm tôi đang đến thăm là như thế nào?

Nếu bạn muốn biết tỷ giá hối đoái mới nhất cho Địa điểm mà bạn đang đến thăm, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết các tỷ giá hối đoái cập nhật nhất.

Hỏi: Việc chuyển đổi tiền tệ được tính phí như thế nào vào tài khoản của tôi?

Đáp: Bạn nên liên hệ với đơn vị phát hành thẻ Mastercard là nơi đã phát hành thẻ của bạn để xác định lệ phí đổi tiền được áp dụng cho các giao dịch ở nước ngoài. Thông thường, trên mặt sau của thẻ có số điện thoại của ban dịch vụ khách hàng. 

Hỏi: Tôi đã mua hàng bằng tiền địa phương, vì sao tôi bị tính phí chuyển đổi tiền tệ?

Đáp: Bạn nên liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ Mastercard để xác định phí chuyển đổi tiền tệ được áp dụng cho các giao dịch ở nước ngoài. Thông thường, trên mặt sau của thẻ có số điện thoại của ban dịch vụ khách hàng.

Hỏi: Những thắc mắc không được trả lời ở đây thì sao?

Đáp: Nếu câu hỏi của bạn không có trong danh sách, bạn nên liên hệ với ngân hàng nơi đã mở tài khoản của bạn, vì chỉ có họ mới giữ thông tin cụ thể cho tài khoản của bạn. Thông thường, trên mặt sau của thẻ có số điện thoại ban dịch vụ khách hàng của ngân hàng phát hành thẻ Mastercard của bạn.

No FAQs are available
Hỏi: Làm thế nào để bắt đầu chấp nhận thẻ Mastercard?

Đáp: Việc bắt đầu rất dễ dàng. Bước đầu tiên là liên hệ với ngân hàng thực hiện thanh toán hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để xin mở tài khoản cho cửa hàng với một ngân hàng hoặc một trong các đại lý của ngân hàng.

Bắt đầu chấp nhận thanh toán

Hỏi: Làm thế nào để chấp nhận thanh toán thương mại điện tử?

Đáp: Nhiều nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có thể giúp bạn chấp nhận thanh toán điện tử. Trên thực tế, nhiều nhà cung cấp dịch vụ cũng có thể giúp bạn tạo trang web, thêm chức năng giỏ mua hàng và tăng cường tính bảo mật của trang web và các giao dịch của bạn.

Hỏi: Làm thế nào để tải xuống biểu tượng nhãn hiệu Mastercard để sử dụng trên trang web của tôi?

Đáp: Các phiên bản điện tử của biểu tượng nhãn hiệu Mastercard có tại Trung Tâm Thương Hiệu Mastercard để tải xuống.

Hỏi: Những thắc mắc không được trả lời ở đây thì sao?

Đáp: Nếu câu hỏi của bạn không có trong danh sách, lựa chọn tốt nhất là liên hệ với ngân hàng đã mở tài khoản của bạn vì chỉ có họ mới giữ thông tin cụ thể về tài khoản của bạn. Thông thường, bạn có thể liên hệ với số điện thoại ban dịch vụ khách hàng của ngân hàng tài chính ở mặt sau của thẻ.

Hỏi: Làm thế nào để xin đăng ký thẻ Mastercard?

Đáp: Nếu bạn đã có tài khoản tiền gửi với một ngân hàng hoặc liên hiệp tín dụng, bạn nên liên hệ với họ trước tiên để xem liệu họ có thể cung cấp thẻ Mastercard cho bạn hay không. Nếu hiện tại bạn không có liên hệ với một ngân hàng tài chính hoặc muốn nhận báo giá từ nhiều ngân hàng phát hành khác nhau, vui lòng nhấp vào đây.

Hỏi: Có chương trình nào giúp tôi phát triển kinh doanh không?

Đáp: Có, MasterCard có các chương trình được thiết kế để phát triển nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau.

Hỏi: Các lợi ích của việc chấp nhận thẻ MasterCard là gì?

Đáp: Cho dù bạn là một doanh nghiệp mới hay đã thành lập từ lâu, việc chấp nhận thẻ có thể tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của bạn. Đây là một vài lợi ích trong số rất nhiều lợi ích đó:

 • Tăng doanh số
  Người tiêu dùng tiêu nhiều hơn khi họ không bị ràng buộc bởi số tiền mặt có sẵn. Bạn có thể thấy số lần mua các sản phẩm có giá trị cao cũng như các món đồ đặc biệt tăng lên. Và khách hàng có thể ghé thăm cửa hàng của bạn thường xuyên hơn.
 • Khách hàng hài lòng hơn 
  Khách hàng sẽ đánh giá cao việc bạn cho phép họ có sự linh hoạt khi thanh toán theo cách họ muốn - bao gồm cả thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Khách hàng vui vẻ hơn có nghĩa khách hàng sẽ trung thành hơn.
 • Thanh toán nhanh hơn
  Bạn sẽ giúp khách hàng thanh toán nhanh hơn với phương thức thanh toán điện tử nhanh chóng. Không cần phải đếm tiền lẻ hoặc đợi khách hàng viết séc.
 • Cải thiện hiệu quả hoạt động 
  Giao dịch thẻ được thực hiện qua mạng điện tử. Các khoản thanh toán không dùng giấy này có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách giảm thiểu việc xử lý tiền mặt và khớp nối thanh toán trong sổ sách, giúp bạn có nhiều thời gian hơn để thực hiện các công việc quan trọng - như quản lý và phát triển doanh nghiệp của bạn.
 • An toàn
  Với lượng tiền mặt ít hơn, bạn ít bị rủi ro trộm cắp hơn.
 • Quy đổi tiền tệ
  Thanh toán điện tử bằng thẻ Mastercard và thẻ có nhãn hiệu Maestro được thực hiện bằng loại tiền tệ mà bạn bán hàng hóa và dịch vụ, không phụ thuộc vào việc chủ thẻ đến từ đâu. Vì vậy, nếu bạn bán hàng bằng đô la Mỹ hoặc Canada, bạn sẽ được thanh toán bằng loại tiền này.
Hỏi: Làm thế nào để tôi đầu chấp nhận thanh toán số / thẻ?
Hỏi: Đâu là sự khác biệt giữa tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán và tổ chức trung gian thanh toán?

Đáp: Tổ chức trung gian thanh toán là bên bán hỗ trợ các giao dịch thay mặt cho bên bán cấp dưới. Tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán là một ngân hàng hay định chế tài chính xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng và/hoặc thẻ ghi nợ cho bên bán.

Hỏi: ngân hàng thực hiện thanh toán là gì và tại sao tôi cần ngân hàngthực hiện thanh toán?

Đáp: Còn gọi là ngân hàng của cửa hàng, ngân hàng thực hiện thanh toán là một ngân hàng phát hành thẻ Mastercard được Mastercard ủy quyền cho phép giúp một cửa hàng chấp nhận các khoản thanh toán bằng thẻ Mastercard. ngân hàng tài chính thực hiện thanh toán bán dịch vụ xử lý của họ trực tiếp cho cửa hàng hoặc thuê các đại lý bán dịch vụ thay mặt cho họ. Các đại lý này phải được đăng ký với Mastercard và cho biết rõ ràng ngân hàng phát hành thẻ Mastercard mà họ đại diện trên danh thiếp và giấy in tên địa chỉ của họ. Thỏa thuận với cửa hàng cũng phải ghi rõ tên ngân hàng.

Hỏi: Phí trao đổi là gì?

Đáp: Lệ phí chuyển đổi là các khoản phí do ngân hàng tài chính thực hiện thanh toán trả cho ngân hàng phát hành thẻ cho các giao dịch mua hàng được thực hiện bằng thẻ thanh toán. Đây chỉ là một trong nhiều thành phần chi phí trong Tỷ lệ chiết khấu cho cửa hàng. Mastercard thiết lập các lệ phí chuyển đổi của mình, đây là phương pháp cần thiết và hiệu quả để Mastercard duy trì mạng lưới thanh toán sôi động.

Tìm hiểu thêm về lệ phí chuyển đổi của Mastercard

Hỏi: Tôi sẽ gọi cho ai nếu tôi gặp vấn đề với máy thu tiền tại điểm bán hàng của tôi?

Đáp: Vui lòng liên hệ với ngân hàng thực hiện thanh toán hoặc ngân hàng trung gian thanh toán nếu bạn có câu hỏi liên quan đến máy thu tiền của bạn.

Hỏi: Tôi có phải chịu bất kỳ khoản chi phí nào để chấp nhận thanh toán không?

Đáp: ngân hàng thực hiện thanh toán/ngân hàng trung gian thanh toán sẽ cung cấp thông tin về chi phí cho bạn.

No FAQs are available
Hỏi: Tôi làm việc trong ngành hành pháp và tôi đang điều tra một vụ gian lận, tôi có thể nói chuyện với ai?

Đáp: Vui lòng gửi email cho Trung Tâm Hỗ Trợ Cơ Quan Hành Pháp của chúng tôi tại Law_Enforcement_Support@mastercard.com, hoặc gọi số 1-636-722-4046 (Quốc tế). Chúng tôi sẽ hồi âm yêu cầu của bạn trong vòng 24-48 giờ.

Cũng xin lưu ý rằng Mastercard không duy trì tài khoản hoặc thiết lập quan hệ cá nhân với chủ thẻ.  Trong khi các ngân hàng và tổ chức tài chính phát hành thẻ mang nhãn hiệu Mastercard và nhãn hiệu theo giấy phép của Mastercard thì mối quan hệ thực tế với chủ thẻ chỉ là của tổ chức phát hành.  Do đó, bất kỳ thông tin tài khoản nào được duy trì bởi ngân hàng hoặc tổ chức tài chính phát hành thẻ Mastercard và nó là ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cũng cung cấp các thông báo, tiết lộ và thông tin định kỳ cho chủ thẻ.

No FAQs are available
Hỏi: Tôi có thể lấy biểu trưng Mastercard ở đâu?

Hình ảnh logo (biểu trưng) có thể tải xuống và hướng dẫn sử dụng có tại Trung tâm Thương Hiệu Mastercard.

No FAQs are available
Hỏi: Tôi không còn thẻ Mastercard của tôi nữa, làm thế nào để tôi báo cáo thẻ bị thất lạc hoặc mất cắp?

Đáp: Một đại diện của Mastercard sẽ giúp bạn trình báo thẻ bị thất lạc hoặc mất cắp. Vui lòng liên hệ với Trung tâm Trợ giúp Mastercard theo số miễn phí 1-800-627-8372 hoặc số gọi do người nhận trả phí 1-636-722-7111. Bạn cũng phải liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ Mastercard của bạn để trình báo việc thẻ bị thất lạc hoặc mất cắp.

Hỏi: Tôi phải chịu trách nhiệm gì cho các khoản mua sắm trái phép bằng thẻ Mastercard bị thất lạc hoặc mất cắp của tôi.

Đáp: Nếu chính sách bảo vệ Miễn Trách nhiệm của Mastercard áp dụng cho thẻ Mastercard của bạn, sau khi bạn báo cáo cho Mastercard về thẻ bị thất lạc hoặc mất cắp, sẽ không có khoản chi phí trái phép nào được tính vào tài khoản của bạn trong đa số trường hợp. Chúng tôi khuyên bạn xem lại bản sao kê hóa đơn hai kỳ tiếp theo sau khi bạn báo cáo thẻ bị thất lạc hoặc mất cắp để đảm bảo rằng không có giao dịch trái phép nào được ghi vào tài khoản của bạn. Nếu bạn thấy các giao dịch trái phép, vui lòng liên hệ ngay với ngân hàng phát hành thẻ Mastercard của bạn. Thông thường, trên mặt sau của thẻ hoặc trên bản sao kê hóa đơn của bạn có số điện thoại dịch vụ khách hàng của ngân hàng phát hành thẻ Mastercard của bạn.

Hỏi: Làm thế nào để có thẻ thay thế?

Đáp: Mastercard có thể giúp bạn có được thẻ thay thế bằng cách làm việc với ngân hàng đã phát hành thẻ của bạn. 

Hỏi: Những thắc mắc không được trả lời ở đây thì sao?

Đáp: Nếu câu hỏi của bạn không có trong danh sách, chúng tôi khuyên bạn liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ Mastercard là nơi đã mở tài khoản của bạn vì chỉ có họ mới giữ thông tin cụ thể về tài khoản của bạn. Thông thường, trên mặt sau của thẻ có số điện thoại ban dịch vụ khách hàng của ngân hàng phát hành thẻ Mastercard của bạn.

Hỏi: Thẻ bị thất lạc hoặc mất cắp?

Đáp: Cho dù bạn bị mất cắp thẻ tín dụng, làm thất lạc thẻ của bạn hay chỉ là cần giúp tìm nơi có máy ATM, chúng tôi luôn sẵn lòng giúp bạn 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày trong năm. Hãy gọi và nói chuyện với nhân viên đại diện về việc:

 • Thẻ bị thất lạc hoặc mất cắp
 • Thẻ thay thế khẩn cấp
 • Ứng tiền mặt khẩn cấp
 • Cách tìm ATM chấp nhận các nhãn hiệu Mastercard, Maestro và Cirrus
 • Thắc mắc về các lợi ích hiện hành của thẻ

Liên hệ khẩn cấp

Nhấp vào đây để xem danh sách tất cả các số điện thoại liên hệ khẩn cấp.

Với các Địa điểm không có trong danh sách trong danh bạ của chúng tôi, bạn có thể gọi cho số điện thoại bên nhận trả phí sau đây tại Hoa Kỳ: 1-636-722-7111.

No FAQs are available
Hỏi: Làm thế nào để có thẻ thay thế?

Đáp: Vui lòng liên hệ với tổ chức phát hành thẻ Mastercard đã phát hành thẻ của bạn để thu xếp lấy thẻ thay thế.

No FAQs are available
Hỏi: Tôi đã nhận được email/điện thoại từ Mastercard gửi tới tài khoản của tôi, nhưng có vẻ như đó là một mưu đồ xấu hoặc email giả mạo. Tôi nên làm gì?

Đáp: Mastercard không bao giờ hỏi thông tin cá nhân hoặc tài khoản từ chủ thẻ nên chúng tôi nghi ngờ thông tin bạn đã nhận được là gian lận. Người tiêu dùng phải luôn bảo vệ thông tin cá nhân của mình và tránh trả lời email/điện thoại giả mạo đáng ngờ. Nếu bạn nghi ngờ có gian lận với tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành ngay lập tức để báo cáo sự việc. Xin cám ơn trước nếu bạn có thể chuyển tiếp email mà bạn nhận được lúc ban đầu tới cho stopit@mastercard.com.

Hỏi: Có người gọi điện để mời chào mức phí thấp hơn cho thẻ Mastercard của tôi, nhưng đó có vẻ như là lừa đảo. Tôi nên làm gì?

Đáp: Mastercard không liên hệ với các cá nhân để yêu cầu thông tin cá nhân bao gồm cả thông tin thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Nếu bạn nhận được cuộc gọi điện thoại, email, tin nhắn chữ hoặc yêu cầu trên mạng xã hội không phải do bạn yêu cầu, từ một cá nhân tự nhận là nhân viên đại diện của Mastercard, đừng trả lời.

Chủ thẻ Mastercard phải luôn bảo vệ thông tin cá nhân của mình và không trả lời bất kỳ email hay yêu cầu nào đáng ngờ.

Nếu bạn là nạn nhân của một cuộc tấn công thông tin giả mạo và tin rằng thông tin tài khoản của bạn có thể đã bị xâm hại, vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ Mastercard nơi đã phát hành thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước của bạn để báo cáo về sự cố này.

Hỏi: Tôi tin rằng đã có các khoản mua gian lận bằng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước Mastercard của tôi. Tôi báo cáo việc đó như thế nào?

Đáp: Nếu bạn tin rằng một giao dịch nào đó ghi vào tài khoản của bạn là gian lận, bạn phải liên hệ ngay lập tức với ngân hàng phát hành thẻ Mastercard nơi đã phát hành thẻ của bạn. Thông thường, bạn có thể liên hệ với số điện thoại ban dịch vụ khách hàng của ngân hàng phát hành thẻ Mastercard của bạn ở mặt sau thẻ.

Hỏi: Tôi biết ai đã gian lận với thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước Mastercard của tôi. Tôi báo cáo việc đó như thế nào?

Đáp: Nếu bạn tin rằng bạn có thông tin về người đã gian lận bằng thẻ Mastercard của bạn mà không có sự cho phép của bạn, vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ Mastercard nơi đã phát hành thẻ của bạn. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ ở mặt sau của thẻ hoặc trên bản sao kê hóa đơn hàng tháng.

Hỏi: Tôi tin rằng có ai đó đã đăng ký thẻ tín dụng Mastercard bằng tên của tôi. Tôi nên làm gì?

Đáp: Mastercard không phát hành thẻ và chúng tôi không thể cho bạn biết một tài khoản đã được mở bằng tên bạn hay không. Nếu bạn biết tên của ngân hàng phát hành thẻ Mastercard, bạn nên liên hệ với họ ngay lập tức và hủy bỏ tài khoản.

Hỏi: Đã có vi phạm đối với tài khoản của tôi và tôi nhận được thẻ mới. Làm thế nào để tìm hiểu thêm?

Đáp: Mastercard đánh giá cao mối lo ngại và sự cẩn trọng của bạn để bảo vệ tiền bạc của mình. Chúng tôi nhìn nhận nghiêm túc từng vụ vi phạm thẻ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra. Chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ Mastercard của bạn để nhận được thông tin cập nhật mới nhất. Thông thường, bạn có thể liên hệ với số điện thoại ban dịch vụ khách hàng ở mặt sau của thẻ.

Hỏi: Làm thế nào để tôi báo cáo về một hành động có thể là gian lận?

Đáp: Nếu bạn có thông tin liên hệ của một người nào đó đã có hành động gian lận đối với một tài khoản Mastercard, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ cho cửa hàng của bạn để được giúp liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ Mastercard nơi đã phát hành tài khoản Mastercard đó.

No FAQs are available
Hỏi: Có người gọi điện để mời chào mức phí thấp hơn cho thẻ Mastercard của tôi, nhưng đó có vẻ như là lừa đảo. Tôi nên làm gì?

Đáp: Vui lòng lưu ý rằng Mastercard không tìm cách liên hệ với các cá nhân để yêu cầu thông tin cá nhân bao gồm cả thông tin thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Nếu bạn nhận được cuộc gọi điện thoại, email, tin nhắn văn bản hoặc yêu cầu trên mạng xã hội mà bạn không yêu cầu, từ một cá nhân tự nhận là nhân viên đại diện của Mastercard: ĐỪNG TRẢ LỜI.

Chủ thẻ Mastercard phải luôn bảo vệ thông tin cá nhân của mình và không trả lời bất kỳ email hay yêu cầu nào đáng ngờ.

Nếu bạn là nạn nhân bị tấn công thông tin giả mạo và tin rằng thông tin tài khoản của bạn có thể đã bị xâm hại, vui lòng liên hệ với tổ chức phát hành thẻ Mastercard nơi đã phát hành thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước của bạn để báo cáo về sự cố này.

No FAQs are available
Hỏi: Xác thực bằng token là gì?

Đáp: Xác thực bằng token là quy trình thay thế số tài khoản chính (PAN) của thẻ—số 16 chữ số trên thẻ nhựa—bằng một số thẻ thay thế duy nhất, hay còn gọi là “token”. Token có thể được sử dụng cho các giao dịch với máy bán hàng di động, giao dịch mua hàng trong ứng dụng hoặc giao dịch mua hàng trực tuyến.

Hỏi: Lợi ích của xác thực bằng token là gì?

Đáp: Xác thực bằng token giảm thiểu nguy cơ gian lận liên quan đến thanh toán kỹ thuật số nhờ thực hiện các giao dịch bảo mật hơn bằng cách đưa vào một thành phần động cho từng giao dịch. Chức năng này sử dụng cơ chế bảo mật của chip EMV vật chất và áp dụng cho môi trường không dùng thẻ bao gồm các khoản thanh toán ở khoảng cách gần, thanh toán qua di động và internet.

Các cửa hàng được lợi nhờ giao dịch bảo mật hơn, cũng như trải nghiệm thanh toán nhanh hơn, các lựa chọn chấp nhận thanh toán mới và nhiều cách bán hàng hơn.

Hỏi: Làm thế nào để đảm bảo rằng tôi có thể chấp nhận giao dịch từ các thiết bị có đủ điều kiện?

Đáp: Các máy đọc thẻ không tiếp xúc hiện có đều tương thích với giao dịch xác thực bằng token và không cần phải làm gì thêm. Mastercard cung cấp cho cửa hàng một dịch vụ tùy chọn miễn phí để có thể chấp nhận thanh toán trong ứng dụng bảo mật hơn, được gọi là Digital Secure Remote Payment (DSRP). Để sử dụng DSRP, cửa hàng phải:

 • Liên hệ với ngân hàng thực hiện thanh toán để đảm bảo rằng họ hỗ trợ DSRP.
 • Tích hợp ứng dụng di động của họ với đối tác cung cấp dịch vụ ví điện tử
Hỏi: Vai trò của Mastercard là gì trong việc triển khai áp dụng dịch vụ ví điện tử?

Đáp: Các ví điện tử mới kết nối vào Dịch vụ Kích hoạt Kỹ thuật số (MDES) của Mastercard, vì vậy các ngân hàng phát hành tham gia chương trình này có thể cho phép thực hiện thanh toán qua di động bảo mật trên hàng triệu thiết bị.

Hỏi: Các hình thức thanh toán kỹ thuật số mới này có ý nghĩa gì đối với tôi?

Đáp: Với người tiêu dùng cũng như cửa hàng, mọi giao dịch mua hàng được thực hiện bằng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước hoặc thẻ cho doanh nghiệp nhỏ của Mastercard được xác thực bằng token trên Android Pay, Samsung Pay hoặc Apple Pay tại Hoa Kỳ giúp tăng cường bảo mật và tăng lợi ích của giao dịch Mastercard kỹ thuật số bao gồm cả công nghệ xác thực bằng token bảo mật.

Hỏi: Việc này có ảnh hưởng đến cách tôi nhận biết người tiêu dùng mới hoặc quay lại không?

Đáp: Những cửa hàng sử dụng số trên thẻ để nhận diện khách hàng sẽ không thể nhận ra khách hàng quay lại nếu đây là lần đầu tiên họ sử dụng token vì số này sẽ xuất hiện như là một số thẻ mới. Tuy nhiên, khi được sử dụng lại, cửa hàng có thể nhận ra token có liên quan đến thiết bị của người tiêu dùng.

Hỏi: Có ví điện tử nào hỗ trợ chương trình khách hàng thường xuyên của tôi không?

Đáp: Android Pay cho phép thêm các thẻ thuộc chương trình khách hàng thường xuyên của cửa hàng và sử dụng thẻ này khi thanh toán.

No FAQs are available
Hỏi: Làm thế nào để tôi từ chối một khoản phí được tính cho mình?

Đáp: Vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ Mastercard nơi đã phát hành thẻ của bạn để từ chối chấp nhận một khoản chi phí nào đó. Chỉ có ngân hàng phát hành của bạn mới giữ thông tin cụ thể và duy nhất của bạn, bao gồm cả những quyền mà bạn có để nộp đơn khiếu nại. Quy trình xử lý khiếu nại theo thỏa thuận giữa các ngân hàngt phát hành thẻ Mastercard hoặc xử lý các giao dịch Mastercard được thiết lập để cho phép ngân hàng phát hành thẻ Mastercard quản lý các khiếu nại với chủ thẻ và cửa hàng theo đúng quy trình.

Hỏi: Tôi liên hệ với ai nếu không bao giờ nhận được một món hàng mà tôi đã mua trực tuyến hoặc bằng điện thoại?

Đáp: Nếu bạn không nhận được một món hàng mà bạn đã mua hoặc nếu bạn nhận được món hàng không đúng là món bạn đã đặt mua, trước tiên bạn nên liên hệ với cửa hàng để tìm cách giải quyết. Nếu bạn không thể đạt được thỏa thuận và bạn muốn từ chối chấp nhận giao dịch, bạn phải làm việc này trực tiếp với ngân hàng phát hành thẻ Mastercard nơi đã phát hành thẻ Mastercard của bạn.

Thông thường, trên mặt sau của thẻ có số điện thoại ban dịch vụ khách hàng của ngân hàng phát hành thẻ Mastercard của bạn.

Hỏi: Tôi đã mua hàng nhưng nhận được món hàng không đúng như đã đặt mua. Tôi nên làm gì?

Đáp: Nếu bạn mua một món hàng nhưng nhận hàng không đúng như đặt mua, vui lòng liên hệ với cửa hàng để tìm cách giải quyết. Nếu bạn và cửa hàng không thể giải quyết vấn đề, và bạn muốn nộp đơn từ chối chấp nhận giao dịch, bạn phải thực hiện việc này trực tiếp với ngân hàng phát hành thẻ Mastercard nơi đã phát hành thẻ Mastercard của bạn.

Thông thường, bạn có thể liên hệ với số điện thoại ban dịch vụ khách hàng của ngân hàng phát hành thẻ Mastercard của bạn ở mặt sau của thẻ.

Hỏi: Làm thế nào để được hoàn tiền từ một doanh nghiệp đã khai phá sản?

Đáp: Nếu bạn sử dụng thẻ Mastercard để mua hàng từ một doanh nghiệp đã khai phá sản, bạn có thể nộp đơn từ chối chấp nhận giao dịch cho ngân hàng phát hành thẻ Mastercard nơi đã phát hành thẻ của bạn. Thông thường, bạn có thể liên hệ với số điện thoại ban dịch vụ khách hàng của ngân hàng phát hành thẻ Mastercard của bạn ở mặt sau của thẻ.

Hỏi: Tôi nên làm gì nếu ngân hàng phát hành thẻ Mastercard nơi đã phát hành thẻ Mastercard của tôi cho biết Mastercard đã bác bỏ khiếu nại của tôi?

Đáp: Nếu khiếu nại của bạn bị bác bỏ, ngân hàng phát hành thẻ Mastercard nơi đã phát hành thẻ Mastercard của bạn có thể giải thích lý do. Thông thường, bạn có thể liên hệ với số điện thoại ban dịch vụ khách hàng của ngân hàng phát hành thẻ Mastercard của bạn ở mặt sau của thẻ.

Hỏi: Những thắc mắc không được trả lời ở đây thì sao?

Đáp: Nếu câu hỏi của bạn không có trong danh sách, lựa chọn tốt nhất là liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ Mastercard là nơi đã mở tài khoản cho bạn vì chỉ họ mới giữ thông tin cụ thể và duy nhất về tài khoản của bạn. Thông thường, bạn có thể liên hệ với số điện thoại ban dịch vụ khách hàng của ngân hàng phát hành thẻ Mastercard của bạn ở mặt sau của thẻ.

No FAQs are available
No FAQs are available