Bạn phục vụ cộng đồng. Chúng tôi phục vụ bạn.

Các giải pháp của Mastercard giúp các chính phủ giảm chi phí, hoạt động hiệu quả hơn, ngăn chặn gian lận và tham nhũng và nâng cao tiến bộ xã hội.

Qua việc hợp tác với Mastercard® để chuyển từ thanh toán trên giấy tờ sang hình thức thanh toán điện tử, các chính phủ có thể tiết kiệm đáng kể chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động đồng thời tăng cường sự tham gia của người dân vào hệ thống tài chính.  

  • Cải thiện phân phối phúc lợi xã hội 
  • Khuyến khích tham gia vào hệ thống tài chính bằng cách tận dụng các sản phẩm và chương trình giúp bạn tạo điều kiện giúp đỡ những người dân chưa được phục vụ đúng mức
  • Đấu tranh chống tham nhũng bằng cách giảm thiểu sự phụ thuộc vào tiền mặt và tham nhũng phát sinh do giao dịch bằng tiền mặt
  • Đấu tranh chống gian lận và giảm thiểu sai sót để bạn có thể thực hiện thanh toán an toàn hơn

Mastercard cung cấp một loạt các giải pháp dành cho khu vực công và có thể áp dụng ở mọi quy mô - từ các chương trình của thành phố và địa phương tới các chương trình tiểu bang và quốc gia - để đáp ứng các luồng thanh toán đa dạng quan trọng nhất đối với chính phủ. 

Các giải pháp mua sắm

Đơn giản hóa quy trình mua sắm bằng cách tăng chiết khấu, cải thiện luồng tiền mặt, và tăng tính linh hoạt cũng như kiểm soát

Các giải pháp thanh toán quyền lợi

Tối đa hóa hiệu quả thanh toán với các giải pháp thẻ sáng tạo giúp đơn giản hóa việc thanh toán quyền lợi cho nhân viên và người nhận

Click to play video

Hãy xem chúng tôi đang giúp các thành phố trở nên đáng sống hơn như thế nào

KHÁM PHÁ NGAY