Công nghệ tiên tiến giúp chúng tôi khác biệt

Hợp tác với chúng tôi và bạn

Đổi mới cải tiến là trọng tâm phát triển của Mastercard trong suốt gần 50 năm lịch sử hoạt động của mình. Chúng tôi tạo ra các giải pháp và dịch vụ tân tiến hướng tới giá trị, giúp giao dịch nhanh hơn, dễ dàng hơn, thuận tiện và bảo mật hơn. Bằng cách luôn sáng tạo trong mọi việc mình làm, chúng tôi thay đổi cách mọi người thanh toán và nhận thanh toán, giúp việc kinh doanh phát triển, cải thiện trải nghiệm mua sắm và giúp nâng cao việc phổ cập tài chính trên toàn thế giới.  

Hãy cộng tác cùng chúng tôi và tiến xa hơn trong kinh doanh.

Chỉ cần Tap & Go®

Khám phá xem mua và bán hàng với Mastercard® Không tiếp xúc dễ dàng như thế nào

Giúp khách hàng quản lý chi tiêu

Mastercard In Control® giúp khách hàng của bạn kiểm soát chi tiêu, tiếp cận và chuyển tiền dễ dàng

Sáng tạo, linh hoạt, bảo mật, đáng tin cậy

Các giải pháp xử lý giao dịch của chúng tôi mang lại lợi nhuận tốt hơn cho bạn và dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của bạn