Trao quyền cho chủ thẻ của bạn với Mastercard In Control®

Cho phép người tiêu dùng thiết lập các thông số cá nhân về thời gian, địa điểm và cách thức thẻ của họ được sử dụng

Mastercard In Control cung cấp các giải pháp thuận tiện hơn, bảo mật hơn và kiểm soát tốt hơn cho người tiêu dùng, doanh nghiệp nhỏ và các tập đoàn — cho phép họ tiêu dùng thông minh hơn.

Phụ huynh, chủ sử dụng lao động và các khách hàng khác có thể thiết lập các thông số về thời gian, địa điểm và cách thức thẻ của họ được sử dụng, giúp họ kiểm soát tài khoản của mình tốt hơn và tăng thêm giá trị cho mối quan hệ với tổ chức tài chính của họ.

Là một giải pháp tùy chỉnh có thể điều chỉnh quy mô, In Control xác định mối quan tâm về bảo mật của chủ thẻ đồng thời giúp thắt chặt thêm các mối quan hệ. Giải pháp này là một cải tiến đơn giản về mặt chức năng và hiệu quả về mặt chi phí và dễ thực hiện trên nền tảng giao dịch ngân hàng của bạn.

In Control với Quản lý Chi tiêu

Dành cho người tiêu dùng muốn con cái hay các thành viên khác trong gia đình dùng thẻ tín dụng, ghi nợ hay trả trước có trách nhiệm khi chi tiêu hàng ngày và các trường hợp khẩn cấp trong khi vẫn hạn chế được việc lộ thông tin tài chính của họ.

In Control với Bảo mật cho Chủ thẻ

Đối với người tiêu dùng muốn bảo vệ tài chính của mình và theo dõi việc sử dụng thẻ tín dụng, ghi nợ hay trả trước qua cảnh báo thời gian thực để phục vụ mục tiêu ngân quỹ.

Trung tâm Thông tin Mastercard In Control

Tìm thấy tất cả các thông tin bạn cần

Lấy các tài liệu quảng cáo tiếp thị về In Control

Tận dụng các hỗ trợ về marketing để tìm kiếm khách hàng