Click to play video

Những điều kỳ diệu xảy ra khi chúng ta kết nối

Nhóm Mastercard® Enterprise Partnerships tận dụng những tài sản cốt lõi của Mastercard: công nghệ, mạng lưới, giải pháp và độ phủ của chúng tôi để đưa ra các cơ hội kinh doanh mới, trải rộng trên toàn hệ sinh thái, bên ngoài nền tảng truyền thống là thiên về khách hàng thuộc các tổ chức tài chính của Mastercard. Chúng tôi kết hợp cùng những tài sản khác theo những cách thức mới, tự đổi mới các kết nối giữa doanh nghiệp và người dùng cuối, và mở khóa các cơ hội để phá vỡ lối mòn, chuyển đổi và tăng trưởng.

Click to play video

Kết nối các thành phố