Trung tâm Thương hiệu Mastercard®

Nhận các biểu trưng và hình ảnh mà bạn cần để cho khách hàng biết bạn chấp nhận thẻ Mastercard

Cũng như biểu trưng của riêng bạn, việc sử dụng nhất quán và chính xác các biểu trưng Mastercard là cần thiết. Biểu trưng đúng sẽ làm tăng độ nhận biết và để lại ấn tượng sâu sắc, chuyên nghiệp - yếu tố có thể thúc đẩy lưu lượng truy cập và tăng doanh thu của bạn.

Các hướng dẫn sử dụng Thương hiệu

Tìm hiểu cách in hoặc hiển thị chính xác hình ảnh thương hiệu Mastercard trên các trang web, decal, điểm bán hàng (POS) và nhiều ấn phẩm, địa điểm khác. Tìm kiếm màu sắc chính xác hoặc kích thước tối thiểu được phép? Tất cả đều có trong tiêu chuẩn thương hiệu có thể tải xuống của chúng tôi.

Xem hướng dẫn

Biểu trưng

Tải xuống hình ảnh biểu trưng đã được duyệt theo các định dạng tập tin khác nhau (EPS, PNG hoặc GIF) dành cho toàn bộ thương hiệu Mastercard.

Tải hình ảnh

 

Tận dụng sức mạnh của các thương hiệu chúng tôi