Phí giao dịch và phí Mastercard®

Là một cửa hàng đối tác chấp nhận thẻ Mastercard, điều quan trọng là bạn phải biết mô hình kinh tế đằng sau các giao dịch bằng thẻ thanh toán. Dù phí giao dịch Mastercard thường sẵn có cho người mua bằng cách gửi yêu cầu đến tổ chức tài chính thực hiện thanh toán và các đơn vị cung cấp chấp nhận thẻ khác, chúng tôi muốn quá trình này càng minh bạch càng tốt. 

Vai trò của tổ chức tài chính thực hiện thanh toán

Các tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ chấp nhận thẻ cho người mua thường được gọi là "ngân hàng  thực hiện thanh toán". Mastercard không tham gia vào các chính sách hoặc thỏa thuận về giá giữa tổ chức tài chính thực hiện thanh toán và cửa hàng. Phí giao dịchi là một phần trong chính sách Tỉ lệ Giảm giá cho Cửa hàng (MDR) do ngân hàng thực hiện thanh toán đặt ra, được người mua trả cho ngân hàng thực hiện thanh toán để sử dụng dịch vụ chấp nhận thẻ.

Mức phí được xác định như thế nào

Phí giao dịch được Mastercard đặt ra và thường được tổ chức tài chính thực hiện thanh toán trả cho tổ chức phát hành cho các giao dịch mua hàng được thực hiện trên thẻ Mastercard. Phí giao dịch chỉ là một trong nhiều chi phí có trong MDR và là một phương thức cần thiết và hiệu quả mà theo đó Mastercard duy trì mạng lưới thanh toán mạnh mẽ và sôi động. Đặt phí giao dịch là một nhiệm vụ đầy thách thức đòi hỏi cân bằng vô cùng tinh tế. Nếu phí giao dịch quá cao, dẫn đến MDR cao không tương xứng, mong muốn của cửa hàng và nhu cầu chấp nhận thẻ Mastercard sẽ giảm. Nếu phí giao dịch quá thấp, tổ chức phát hành thẻ sẽ giảm nhiệt tình phát hành và quảng bá thẻ Mastercard, nhu cầu của người tiêu dùng đối với các thẻ này cũng sẽ giảm. Để đáp lại những ảnh hưởng cạnh tranh này, chúng tôi cố gắng tối đa hóa giá trị của hệ thống Mastercard (gồm cả số tiền chi tiêu trên thẻ Mastercard, số lượng và loại thẻ đang lưu hành, số lượng và loại cửa hàng nhận thẻ Mastercard) bằng cách đặt phí giao dịch mặc định ở mức cân bằng giữa lợi ích và chi phí cho cả chủ thẻ và cửa hàng.