Trung tâm Đào tạo dành cho Cửa hàng Đối tác

Thông tin và các nguồn lực để giúp bạn phát triển, quản lý và bảo vệ doanh nghiệp của bạn

Giảm thiểu gian lận

Dù tại cửa hàng, trực tuyến hoặc qua ứng dụng, gian lận có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh lợi. Thông qua nhiều tài nguyên Quản trị Rủi ro của Học viện Mastercard® mà chúng tôi đã phát triển cho cửa hàng, các doanh nghiệp lớn và nhỏ có thể tìm hiểu cách giảm thiểu rủi ro gian lận và tối đa hóa lợi nhuận.

Bắt đầu