Thẻ đồng thương hiệu

Sử dụng sức mạnh của quan hệ đối tác

Người tiêu dùng ngày nay tìm kiếm những sản phẩm và dịch vụ giúp đơn giản hóa cuộc sống nhưng thể hiện cá tính của họ. Quan hệ đối tác đồng thương hiệu được thiết kế để giúp mối liên hệ với khách hàng gắn kết hơn. Quan hệ đối tác đồng thương hiệu có thể gia tăng lòng trung thành của khách hàng, thu hút khách hàng mới, giảm chi phí tìm kiếm khách hàng và giúp khách hàng luôn nhớ ngay đến thương hiệu của bạn.

Tại sao bạn nên trở thành đối tác đồng thương hiệu với Mastercard®

Trong gần hai thập kỷ, Mastercard đã và đang đi đầu trong lĩnh vực đồng thương hiệu và hiện đang hỗ trợ hơn 10.000 sáng kiến trên toàn thế giới. Các chương trình của chúng tôi đã phát triển để đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của đối tác và khách hàng của họ. Chúng tôi đã tích lũy được rất nhiều thông tin và khả năng phân tích dữ liệu mà chúng tôi có thể sử dụng để tạo ra một chương trình đồng thương hiệu hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của công ty của bạn.