Kiểm soát quy trình thanh toán

Tìm hiểu cách các giải pháp của chúng tôi có thể giúp bạn tăng doanh thu bằng cách rút ngắn thời gian thanh toán

Biến những người lướt xem hàng trở thành người mua với MasterpassTM

Masterpass lưu trữ an toàn thông tin khách hàng để họ có thể giảm thời gian thanh toán và tăng thời gian mua sắm

Tìm hiểu thêm

Quy trình thanh toán nhanh gọn, doanh thu tăng

Với Mastercard® Không tiếp xúc, khách hàng của bạn có thể dễ dàng hoàn tất việc thanh toán chỉ bằng một thao tác chạm thẻ, móc chìa khoá hay điện thoại di động. Bạn có thể phục vụ nhiều khách hàng hơn và nhanh hơn, họ sẽ cảm thấy hài lòng và quay trở lại.

Tìm hiểu thêm