Bảo vệ doanh nghiệp và khách hàng của bạn

Chúng tôi đã giữ bảo mật cho các giao dịch thanh toán trong gần 50 năm qua. Đó là việc chúng tôi cam kết thực hiện, và là quyền lợi của bạn

Khi công nghệ tiến bộ, thiết bị thay đổi và phương thức thanh toán phải thích ứng theo, chúng tôi liên tục đổi mới để đảm bảo an toàn cho hàng tỷ thanh toán điện tử diễn ra mọi lúc mọi nơi. Chúng tôi sử dụng công nghệ riêng để nhận ra các kiểu giao dịch bất thường và xác định gian lận trước khi chúng xảy đến với doanh nghiệp của bạn. Thậm chí còn tốt hơn, vì công nghệ của chúng tôi cho phép đưa ra các quyết định tốt hơn tại điểm bán hàng, để các giao dịch thật sự không bị từ chối vô lý - và điều này sẽ giúp khách hàng của bạn hài lòng.