Bạn nghi ngờ có gian lận?

Tìm hiểu cách đối phó

Mặc dù chúng tôi đang có những bước tiến tuyệt vời để ngăn chặn phần lớn giao dịch gian lận bằng các công nghệ thanh toán mới như EMV, bạn vẫn có thể gặp phải gian lận. Nếu bạn nghi ngờ có gian lận, có một số bước bạn có thể thực hiện để giảm thiểu rủi ro và xử lý tình huống.

Báo cáo gian lận

Đôi khi gian lận xảy ra thậm chí dù có các biện pháp phòng ngừa chặt chẽ. Giữ thông tin liên hệ ở nơi dễ truy cập để dễ dàng báo cáo gian lận và đảm bảo nhân viên của bạn biết cách sử dụng.

Liên hệ

Nếu một giao dịch gian lận xảy ra, hãy liên hệ với các tổ chức sau để được trợ giúp:

  • Ngân hàng hoặc tổ chức xử lý thanh toán của bạn
  • Cố vấn pháp lý của bạn